top of page

Vi vill att fler bolag grundade av kvinnor ska få de medel som behövs för att de ska kunna växa och förändra världen.

6.png

Idag får bolag grundade av kvinnor 1% av riskkapitalet*. Det har sett likadant ut de senaste 6 åren. Argumenten för varför det är så handlar delvis om att kvinnor 1. Inte finns, 2. Inte vill, 3. Inte är bra nog.

Vi vet att det inte är så. Vi vet att det handlar om kommunikation, förlegad kultur/normer och att kunskapen om hur man kan bygga företag och stötta företag på annorlunda sätt är för dåligt distribuerad.

 

Vi är övertygade om att kvinnors idéer och innovationer är avgörande för att vi ska kunna klara våra samhällsutmaningar. Därför vill vi synliggöra bolag grundade av kvinnor och icke-binära genom att publicera listor av bolag och på så sätt bidra till att dessa får det stöd och finansiering de behöver och förtjänar.

Listorna på bolag som söker investeringar tillgängliggör vi för olika aktörer som erbjuder finansering och/eller andra typer av stöd.

                                                                                                                                                                                                                *källa Dagens Industri

5.png

Var med på listan:

Mitt bolag söker finansiering
Har företaget betalande kunder?
Hur mycket kapital söker ni?
Har ni sökt finansiering tidigare?
Har ni fått finansiering tidigare?
Bakgrund gul.jpg

Det här händer nu:

Vi går igenom inskickade bolag utifrån några kriterier, som t ex hur ägandet ser ut och framtidspotential. 

Vi gör sedan listor över bolag utifrån olika kriterier som vi presenterar löpande.

Listorna delar vi här, på sociala medier och med intresserade investerare eller andra som vill stötta bolagen. Är du investerare och vill veta mer? Klicka här.

 

Följ projektet och läs om bolagen i sociala medier och på vår blogg! Vi har ambitionen att växa på olika sätt framöver.

Är du intresserad av att bidra till att listan blir innehållsrik och att det kan bli fler listor?

Kontakta oss på info@position99.com.

Samarbetspartners

StockholmsStad_logotypeStandardA3_300ppi_svart.png
KSC_logo_2016 SVART.jpg
Combination EU1 vertical_1.png
ssebl-logo-blackonwhite.png
fairplace-logotyp-green.png
7.png
bottom of page