top of page

Position 99 är en startpunkt för framtidens företagande. Vi listar bolag grundade av kvinnor för att de ska synliggöras och få det stöd och kapital de behöver för att kunna växa sin verksamhet. Vi utbildar även i framtidens företagande enligt dualitetsprincipen - att riktig hållbarhet i en cirkulär ekonomi kommer ur att bygga företag utifrån syfte och nya ekonomiska styrmodeller.

Förändringen börjar här

Red6.png
red7.png

Vi samlar och synliggör  idéer och företag som drivs av kvinnor i sammanhang där det finns möjligheter - t ex hos investerare eller olika framåtlutade stödorganisationer. Vi jobbar med att matcha dessa företag med rätt typ av kapital eller stöd och tillsammans med våra olika samarbetspartners bjuder vi löpande in till olika typer av events. 

Du får uppdateringar om nyheter, föreläsningar och events och  får känna glädjen av att bidra till en bättre framtid.

Har du inte möjlighet att ge stöd till vårt arbete? Det finns andra saker du kan göra för att stärka kvinnors företagande. Bli en kund, öppna en dörr, koppla ihop med någon ny, gilla och kommentera deras inlägg i sociala medier eller rekommendera till andra. Allt spelar roll.

Red8.png

I en cirkulär ekonomi så behöver företagandet byggas runt andra principer än de vi är vana vid. Var med på våra onlineföreläsningar och lär dig nya färdigheter som ger dig fördelar på framväxande nya marknader.

Skriv upp dig på listan

Fördjupa din kunskap

Bli medlem

Red9.png

Dagens system förmår inte att förändras i den takt som planeten kräver. För att klara våra utmaningar i tid behöver vi nya plattformar, nya korskopplingar och nya nätverk som bygger nya typer av bolag, nya värdekedjor, nya beteenden, nya finansieringslösningar och nya marknader. 

Idag får kvinnor 1% av riskkapitalet och har således inte möjlighet att genom sitt företagande påverka vår gemensamma framtid i tillräckligt hög grad. Där riskkapitalet i huvudsak har en snäv bild av vilka typer av innovationer och företagare som är värda att satsa på vill vi på olika sätt verka för att fler ska får möjlighet att påverka.

Vi är en plattform som verkar för att viktiga idéer ska få större möjlighet att växa. Det gör vi genom att samla och lista företag grundade av kvinnor och erbjuda dessa en snabbare väg till att nå dit de vill. Vi utbildar, skapar nya nätverk och krattar nya vägar till stöd och finansiering.

 

Nya typer av ekonomier håller på att växa fram över världen under begrepp som cirkulärt, donutekonomi, syftesekonomi och nerväxt och vi vill bidra till att sprida kunskap om dessa så att fler kan vara med och påverka och agera i dessa nya system.

Frågan om kvinnors företagande är komplex och det är långt ifrån så att alla har samma behov. Men oavsett om du känner dig hemma i dagens företagarklimat eller du vill bidra till ett systemskifte så är du välkommen till oss!

1.png

Analys

Vårt bidrag

bottom of page