top of page
telefoner.strip.jpg
5.png

Vi ökar möjligheterna för kvinnor som driver bolag att få de medel de behöver för att kunna utveckla sina idéer och förändra världen.

Idag får bolag grundade av kvinnor 1% av riskkapitalet*. Det har sett likadant ut de senaste 8 åren (och förmodligen var det så även innan det började mätas). Argumenten för varför det är så handlar delvis om att kvinnor 1. Inte finns, 2. Inte vill, 3. Inte är bra nog.

Vi vet att det inte är så. Vi är dessutom övertygade om att kvinnors idéer och innovationer är avgörande för att vi ska kunna klara våra samhällsutmaningar. Därför vill vi synliggöra bolag grundade av kvinnor och icke-binära genom att publicera listor av bolag och på så sätt bidra till att dessa får det stöd och finansiering de behöver och förtjänar.

Listorna på bolag som söker investeringar tillgängliggör vi för olika aktörer som erbjuder finansering och/eller andra typer av stöd.

                                                                                                                                                                                                                *källa Dagens Industri

Var med på listan:

Om företaget
Har företaget betalande kunder?
Om ni söker kapital, hur mycket söker ni?
Har ni sökt finansiering tidigare?
Har ni fått finansiering tidigare?
telefoner.strip2.jpg

Det här händer nu:

Vi går igenom det som skickas in utifrån några kriterier, som t ex hur ägandet ser ut och framtidspotential. 

Vi gör sedan listor över bolag utifrån olika kriterier som vi presenterar löpande.

Listorna delar vi här, på sociala medier och med intresserade investerare eller andra som vill stötta bolagen. Är du investerare och vill veta mer? Klicka här.

 

Följ projektet och läs om bolagen i sociala medier och på vår blogg! Vi har ambitionen att växa på olika sätt framöver.

Är du intresserad av att bidra till att listan blir innehållsrik och att det kan bli fler listor?

Kontakta oss på info@position99.com.

Samarbetspartners

StockholmsStad_logotypeStandardA3_300ppi_svart.png
KSC_logo_2016 SVART.jpg
Combination EU1 vertical_1.png
fairplace-logotyp-green.png
ssebl-logo-blackonwhite.png
bottom of page