top of page

I över 40 år har kvinnors företagande varit föremål för politiska mål, jämställdhetsstrategier, forskning och praktiska utvecklingsprojekt. Trots det så ökar inte andelen kvinnor som driver företag - i vissa avseenden är det t o m så att den minskar. Idag får kvinnor 1% av riskkapitalet och sen mätningarna började för 8 år sedan så har siffran inte förändrats.

 

Detta är inte bara ett problem för kvinnor själva som missar möjligheter att ta idéer ut i världen utan framför allt för samhället som inte lyckas ta tillvara på potentialen som finns, inte minst kring frågor som rör hållbarhet.

 

Enligt samstämmig forskning och förändringsprojekt gjorda så handlar detta i huvudsak om att det finns system, normer och föreställningar om hur det ska gå till att driva företag och dessa är i huvudsak förknippade med egenskaper vi betraktar som manliga. Det gör att kvinnor har det svårare att få stöd och finansiering för sina idéer.

 

Just nu har vi ett enormt behov av att ställa om samhället och skapa företag som fokuserar på nya, cirkulära ekonomiska modeller och på innovationer som kan hjälpa oss att lösa bl a klimatkrisen. Eftersom kvinnor är överrepresenterade i gruppen som är oroliga över klimatet och bland de som ifrågasätter de nuvarande systemen och vill hitta nya typer av affärer så vill vi jobba för att öka fokuset på just deras bolag. 

 

Vi arbetar otröttligt med att ge en röst åt dessa bolag. Genom att öka chanserna till finansiering och stöd, genom att visa på alternativa vägar till att bygga bolag i vår komplexa och föränderliga värld och genom att ge företagarna ett nätverk av likasinnade nybyggare som de aldrig hade kommit i kontakt med annars.

 

Målbilden är klar. Hur ser vi bäst till att nå dit? Vi vill prova en ny väg. Genom att medlemsfinansiera Position 99 så hoppas vi kunna få tillräckligt med bidrag för att fortsätta arbetet. Ju fler medlemmar, desto större skillnad kan vi göra.

 

Välkommen!

                                                                                                                                                                                                                *källa Dagens Industri

Fakta

GEDRINGEN BÖRJAR HÄR. FÖRÄNDRINGEN BÖRJAR HÄR.

bottom of page