top of page

Detta initiativ startades ur en frustration över att bolag grundade av kvinnor bara får 1% av riskkapitalet. Vi som jobbar med Position 99 här har en lång erfarenhet av kvinnors företagande och har under åren drivit olika projekt och utvecklingsprogram, själva finansierat bolag, skapat opinion, skrivit rapport, producerat events och hållt rundabordssamtal för att gå på djupet och skapa praktisk förändring kring frågan.

Idag gör vi inte bara en lista utan arbetar aktivt med att stärka kvinnor i sitt företagande och kopplar på olika sätt ihop företagen med det de behöver för att kunna växa.

 

Initiativtagare är Anna Branten och listorna blir verklighet i samarbete med Institute for Transition och The Yes Way.

Med oss har vi ett nätverk av experter på finansiering,  omställning, innovation & entreprenörskap, ny affärslogik, affärsmodeller, förändringsledning, varumärkesbyggande, kreativitet med mera. 

Vi samarbetar bl a med organisationer som Stockholms Stad, Connect, EIT Urban Mobility, Handelshögskolan och Kista Science City.

Om oss

bottom of page