top of page
Sök

Mikrofinansiering av nya företagAtt det är svårare att få finansiering för sina idéer om man tillhör en underrepresenterad grupp är inte någon nyhet - det är inte minst vår lista ett tecken på. Är man utrikesfödd t ex så har man inte bara hinder som språk och nätverk att att ta sig förbi utan en sådan sak som att inte ha en långvarig bankrelation är en stor utmaning när man behöver kapital till sin verksamhet. Att inte ha en historia hos en svensk bank ger en höga räntor och begränsar således kraftigt möjligheterna för att kunna utveckla sina idéer, samtidigt som det begränsar entreprenören själv att styra över sin ekonomiska framtid. Resultatet? Att vi missar möjligheter till innovation och bättre integration. Vi går helt enkelt miste om många möjligheter och ekonomisk tillväxt.


En lösning på detta är mikrofinansiering, något som den nya fonden Favafond erbjuder. Med hjälp av lån kan entreprenörer som är utrikesfödda få större möjligheter att växa!


Favafond drivs av Charlotte Lundberg som har mer än 30 års erfarenheter av finansvärlden, bl a som chef på Riksgälden och Riksbanken, som fondförvaltare och finanskonsult. Hon har drivit utveckling och utvärderat banker, AP-fonder och pensionsförvaltare och har dessutom erfarenheter som entreprenör efter att ha startat företag både i Sverige och i USA.

Under sitt yrkesliv har hon alltså dechiffrerat Sveriges finansiella system och den brist på stöd som finns för utrikesfödda företagare och helt enkelt kompletterat det med vad som saknas idag: Större möjligheter för dessa företagare att att kunna finansiera sin verksamhet. Genom det här så vill hon bidra till samhällsnytta på flera nivåer och kunna bidra till att de som väljer att komma till Sverige får en rimlig chans att bli självförsörjande.


Charlotte behöver både kapital för att effektivisera och digitalisera sin verksamhet och för att finansiera själva utlåningen. Hon vill gärna se investerare med olika bakgrunder och kompetenser men behöver också specifikt kunskaper inom IT-strategi och kommunikation. Att investerarna även dom drivs av att skapa förändring och samhällsnytta är en självklarhet!


Charlotte finns med på listan Position 99. Läs mer på http://www.favafond.se.

bottom of page