top of page
Sök

Vi gör en ny lista tillsammans med Stockholms Stad
Vi fortsätter göra listor! I samarbete med Stockholms stad sätter vi nu igång arbetet med att göra en Stockholmslista med 99 spännande, framtidsorienterade bolag som är grundade helt eller delvis av kvinnor. Listan kommer att lanseras den 8 mars på Internationella kvinnodagen. Målsättningen även här är att kunna presentera bolagen för intresserade investerare.

Vi är så glada för att Stockholms stad inte bara förstår behovet utan även jobbar aktivt med oss på detta sätt. De stöttar dessutom just nu företag grundade av utrikesfödda kvinnor som vill växa genom tillväxtprogrammet Stockholm Scaleup Program och vill man anmäla sig till nästa omgång av programmet så kan man göra det här: https://foretagsservice.stockholm/starta-eget-och-innovation/stockholm-scaleup-program/

bottom of page